Naš vrtić

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj je javna ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u školu.

Vrtić se organiziranim predškolskim odgojem bavi od 1962. godine, a pod imenom Cvrčak, ustanova je osnovana i registrirana 1. rujna 1996. godine.

U vrtiću se provode redoviti jaslički i vrtićki programi, posebni programi (program katoličkog vjerskog odgoja, program međunarodnih Eko škola, glazbena igraonica Notica) te programi javnih potreba (program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, program predškole i program za darovitu djecu Mali istraživači).

Najnovije vijesti

Farma Kukuriku

Dana 04. prosinca 2020., u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj, u našem smo Vrtiću „ugostili“ Lanu Bitenc, dramaturginju i kazališnu redateljicu. Koristeći Zoom platformu, omogućeno je našim …

Igre bojama u Gumbićima

Sve je počelo rečenicama: „Teta, koja je ovo boja?“ „Imam lijepu crvenu majicu!“ (a majica je plava 😊) „Narančasto je kao naranča.“ Evo kako su se djeca skupine Gumbići tijekom …

Predmatematičke vještine

Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za razumijevanje matematike. Tako dijete u …

Zvjezdice čitaju priče

U mjesecu hrvatske knjige od 15.10.-15.11. nakon posjete Gradskoj knjižnici proveli smo nekoliko aktivnosti: nadopunili smo naš centar čitanja novim slikovnicama: Koronko ide u vrtić i školu, Izgubljeni Flegi i …

Sretan rođendan Patrik!!

Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, Patrik slavi rođendan, rođendan, rođendan! Živio, živio i sretan nam bio, živio, živio i sretan nam bio! Kao što pjesma kaže …