Eko dječji vrtić 'CVRČAK'

O nama

O vrtiću

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj je javna ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u školu.

Djelatnici

U odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi sudjeluju odgojitelji predškolske djece, stručni suradnici te administrativno-tehničko osoblje.

Podnaslov odjeljka

Najnovije vijesti

Javni poziv za upis

za program predškole u pedagoškoj godini 2020/2021. za djecu koja su rođena u razdoblju od 1. 4. 2014. do 31. 3. 2015. godine.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 112-07/20-01/01 UR.BROJ: 2213-23-01-20-16 U Malom Lošinju, 3. rujna 2020. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj …