DV CVRČAK

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj je javna ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u školu.

Vrtić se organiziranim predškolskim odgojem bavi od 1962. godine, a pod imenom Cvrčak, ustanova je osnovana i registrirana 1. rujna 1996. godine.

U vrtiću se provode redoviti jaslički i vrtićki programi, posebni programi (program katoličkog vjerskog odgoja, program međunarodnih Eko škola, program za roditelje Na putu ka pozitivnom roditeljstvu) te programi javnih potreba (program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, program predškole i program za darovitu djecu Mali istraživači).

Najnovije vijesti

Jesen u našem kraju

U vrtiću jesen postaje inspirativno vrijeme za učenje kroz mnoge različite aktivnosti. Djeca imaju priliku istražiti bogatstvo boja prirode prikupljajući raznoliko lišće, plodove kestena, žira ili šišarke. Ove aktivnosti, ne …

Jesen u Fritulicama

Stigla nam je nova pedagoška godina i donijela nam neka nova, nasmiješena lica. Fritulice su sada bogatije za Zitu, Iris, Adriana i Nikolu. Nismo se niti okrenuli, a tiho, na …

Važnost čitanja i stvaranja navika čitanja

Slikovnice su djeci uvijek zabavne. Primijetili smo veći dječji interes za slikovnicama nego ranije. Stoga, nudimo im slikovnice različitog sadržaja da bismo zadovoljili njihove interese. Potičemo čitanje slikovnica poslije doručka …

Istraživanje bundeve

Iako bundeva nije plod našeg geografskog područja, djeca su je ipak imala priliku upoznati kao hranu u našem vrtiću, kroz juhu od bundeve. Budući da djeca nisu željela ni kušati …