Eko dječji vrtić 'CVRČAK'

O nama

O vrtiću

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj je javna ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u školu.

Djelatnici

U odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi sudjeluju odgojitelji predškolske djece, stručni suradnici te administrativno-tehničko osoblje.

Podnaslov odjeljka

Najnovije vijesti

Tematska radionica „Egipat i astronomija“

15. ožujka, u jutarnjim satima, skupina „Pandice“ otkrivala je neke nove i neke davne svjetove… U sklopu projekta „Afrika“, Dječji vrtić Cvrčak posjetio je Dorian Božičević – predsjednik Astronomskog društva …