Obavijest o radu “sezonske” skupine

Na temelju Odluke Upravnog vijeća od dana 02.06.2014. godine Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj organizira rad jedne “sezonske” skupine  od 01.07.2014. do 31.08. 2014. godine za djecu stariju od tri godine u …