Unutarnji svijet darovite djece

Dana 22. ožujka 2019., u suradnji sa Centrom Proventus, održano je predavanje za odgojno- obrazovne djelatnike Vrtića. Tea Knežević, magistra psihologije i praktičarka terapije igrom, upoznala nas je s unutarnjim …

Predvježbe pisanja

Grafomotorika je sposobnost držanja olovke i pisanja, odnosno motorička sposobnost izvođenja slova (grafema). Grafomotorna aktivnost obuhvaća: vizualnu percepciju, okulomotornu koordinaciju (koordinacija oko-ruka), glasovnu sintezu i analizu te finu motoriku šake. …

Pažnja

Pažnja je selektivna usmjerenost na objekt i usredotočivanje na njega; proces koji podržava kontrolu nad preciznim i organiziranim odvijanjem psihičke aktivnosti. Tipovi pažnje Nehotična (nenamjerna, spontana) pažnja uspostavlja se i …

Tematska radionica „Egipat i astronomija“

15. ožujka, u jutarnjim satima, skupina „Pandice“ otkrivala je neke nove i neke davne svjetove… U sklopu projekta „Afrika“, Dječji vrtić Cvrčak posjetio je Dorian Božičević – predsjednik Astronomskog društva …