Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj  KLASA: 112-07/19-01/01 UR.BROJ: 2213-23-01-19-5  U Malom Lošinju, 2. rujna 2019.  Na temelju članka 10. stavak 1. podstavak 10. Zakona o pravu na …