Obavijest o ishodu natječajnog postupka

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica,
ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA na određeno nepuno radno vrijeme četiri sata dnevno, na godinu dana 2 izvršitelja/izvršiteljica
STRUČNI/A SURADNIK/ICA PEDAGOG/PEDAGOGINJA na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica