3,2,1… počinje vrtićko putovanje!

Početak ove pedagoške godine ujedno je bio početak vrtićkih dana, nova prilagodba za devet Pčelica koje su nam se pridružile pa tako odgojno-obrazovna skupina Pčelice sada broji osamnaestero djece – 7 djevojčica i 11 dječaka. Prilagodba, odnosno, proces adaptacije je razdoblje u kojem se dijete upoznaje s kulturom odgojno-obrazovne ustanove u koju polazi, djecom u skupini i njihovim osobinama, ali i s odraslima u njoj. Za neke je Pčelice to bilo prvo razdvajanje od roditelja pa su tako prve dane u vrtiću pratile i suze i smijeh kroz međusobno upoznavanje, povezivanje i istraživanje prostora sobe i poticaja u centrima aktivnosti.

Ipak, veeliku su pomoć u tom procesu novoupisanoj djeci pružile Pčelice tako što su ih upoznale s Inspektorom Krokom i našim emociometrom uz kojeg lakše prepoznajemo naše emocije, pričamo o njima kroz razne priče i upoznajemo se s načinima kako možemo reagirati ovisno o emociji koju osjećamo. Primjerice, Gospođa Ljubi (emocija ljubavi) predlaže zagrliti prijatelja kad vidimo da se osjeća tužno i plače te ga utješiti i pružiti mu malo ljubavi. Cilj je ovakvih aktivnosti razvoj emocionalne inteligencije kod djece koja omogućava djeci lakše nošenje sa svakodnevnim situacijama s kojima se susreću. Upravo je emocionalna inteligencija jedna od tema koje objedinjuje PROMEHS projekt u koji je uključen naš vrtić, odnosno, naša skupina.

Projekt PROMEHS – Promocija mentalnog zdravlja u školi i dječjim vrtićima ima za cilj  razvoj, implementaciju i, na kraju, evaluaciju kurikula za mentalno zdravlje djece. Njegova teorijska osnova proizlazi iz poticanja socijalno-emocionalnog učenja kod djece i mladih, a jedan od glavnih ciljeva je osnaživanje i razvijanje psihološke otpornosti kod djece pa se stoga nakon provođenja očekuje smanjenje agresivnosti i teškoća u ponašanju kod djece, jačanje slike o sebi i svojim kompetencijama unutar odgojno-obrazovne ustanove, ali i u svakodnevnom životu. Tako smo se bavili raznim aktivnostima koje uključuju različite materijale i igre u kojima smo surađivali u grupnom radu  kroz igrokaze, crtanje, slikanje, slaganje, modeliranje i drugo.

Veselimo se novim avanturama koje nam slijede na našem vrtićkom putovanju, a o kojima ćemo vam uskoro ponovno pisati!

Do tad, vesele pozdrave šalju vam

                                                    Pčelice i odgojiteljice Andrea i Kristina