Bajkaonica – neka odrastanje bude dječja igra

Bajkaonica je projekt pokrenut kao dio globalne inicijative „Nivea – stalo nam je do obitelji“ i suradnje sa Savezom društava naša djeca Hrvatske. U mjesecu rujnu održana je trodnevna edukacija za voditelje bajkaonica koju su pohađale odgojiteljice Vrtića Đurđica Crneković i Yvonne Vidulić. Bajkaonice su „male oaze na kojima se događa čarolija“, mjesta gdje se priče pripovijedaju, a ne čitaju. U našem Vrtiću održane su dvije bajkaonice. Teta pričalica Yvonne ispripovijedala je djeci odgojno-obrazovnih skupina Zvončići i Školjkice priču Riba duginih boja, a teta pričalica Đurđica ispripovijedala je djeci skupine Leptirići priču Crvena koka. Odgojiteljice su održale i bajkaonice za djecu vrtićkog uzrasta u sklopu manifestacije Advent na Lošinju. 

Odgojiteljica: Yvonne Vidulić