Bilateralna koordinacija

Bilateralna koordinacija sposobnost je usklađenog korištenja lijeve i desne strane tijela pri izvođenju jedne aktivnosti.  To uključuje ruke, noge, oči, mozak. Dijete mora razviti bilateralnu koordinaciju u svim dijelovima tijela kako bi izvodilo fine i grube motoričke zadatke. Razvoj vještina bilateralne koordinacije bitan je i u funkcionalnim vještinama poput samostalnog hranjenja, pisanja, odijevanja, njege i još mnogo toga.

Dijete tijekom svog rasta i razvoja bilateralnu koordinaciju razvija kroz tri različita područja: simetrične pokrete, recipročne pokrete i asimetrične pokrete vodeće i podupiruće ruke.

Prvi se obično savladavaju simetrični bilateralni pokreti, zatim recipročni i na kraju asimetrični pokreti vodeće i podupiruće ruke, međutim nije nužno da dijete u potpunosti savlada jednu vrstu pokreta kako bi prešao na sljedeće. U cijelom procesu sazrijevanja postoji niz preklapanja i međuovisnosti u razvoju koordinacijskih vještina.

Kada govorimo o simetričnim pokretima, to su pokreti u kojima svaka ruka ili noga istovremeno radi istu radnju, jednakom količinom sile. Primjeri ovakvih pokreta su pljeskanje, valjanje tijesta valjkom, guranje kolica,…

Recipročni pokreti javljaju se u aktivnostima  puzanja, hodanja, trčanja,penjanja, potezanja užeta, vožnje bicikla/ pedaliranja,.. To su radnje u kojima prvo jedna ruka ili noga, a zatim druga ruka ili noga izvode isti pokret na ritmičan način.

Kod  asimetričnih pokreta vodeće i podupiruće ruke,obje su ruke jednako važne, ali jedna je specijalizirana za korištenje alata, a druga za asistiranje. Obje ruke moraju glatko raditi zajedno na koordiniran način kako bi se osiguralo dobro izvršenje zadatka. Primjeri ovih pokreta su rezanje, nizanje, pisanje…

Sada kada znamo nešto više o bilateralnoj integraciji i različitim vrstama pokreta, možete ih uključiti u vašu svakodnevicu. Boravite u prirodi, na zraku ili obavljajte svakodnevne poslove u kućanstvu i istovremeno vježbajte bilateralnu integraciju sa svojom djecom.

Petra Domac, bacc. therap.occup.