Brojalica

Brojalica je sredstvo igre, poticaj za igru, dopuna igri i igra sama.

Brojalica je vrlo pristupačna djeci jer se lako pamti, ima ritam, melodična je. Mlađoj je djeci vrlo prihvatljiva jer je kratka i jednostavna. Važna je za razvitak govora. Ona potiče na govornu aktivnost, oslobađa dječji govor, bogati dječji rječnik, obogaćuje dječju spoznaju. Brojalica motivira djecu na kreativne govorne igre prema vlastitom interesu. Pridonosi pamćenju jer je tekst brojalice potrebno upamtiti. Brojalicom se razvija slušna percepcija, budi se interes za igre riječima. Brojalica je jak poticaj govorne kreativnosti.

Vrlo je važno djeci ponuditi pjesmice, brojalice, pitalice koje su prikladne njihovoj dobi i jezično – govornim sposobnostima jer će tada na prihvatljiv način razvijati osjećaj za ritam i tempo govora, intonaciju i izgovor.

JEŽ

Boc – boc, boc – boc iglicama,

ne diraj ga ručicama.

Bode, bode jež

Bit će suza bjež.

 

ECI, PECI

Eci, peci pec

ti si mali zec,

ja sam mala vjeverica

Eci, peci pec!

 

IŠ, IŠ, IŠ

Iš, iš, iš

ja sam mali miš.

Ti si mala mica maca

bjež u rupu miš!

Odgojiteljice Tatjana i Sandra