Bubamare – nova skupina u vrtiću

Polazak u jaslice ili vrtić predstavlja veliku promjenu u životu djeteta i roditelja. Dijete dolazi u novu okolinu, među nepoznate ljude te se po prvi puta odvaja od obitelji gdje se osjećalo sigurno i zaštićeno. Kod Bubamara situacija je malo drugačija; naime većina djece je već pohađala vrtić, ali promijenili su objekt, skupinu i odgojitelje tako da im je ponovno nekima potrebna prilagodba.

Odvajanje je dio procesa odrastanja djeteta i neophodno je za osamostaljivanje i razvoj djetetove ličnosti. Dobra početna informiranost odgojitelja o razvojnim osobitostima i specifičnostima dobi te individualnim osobinama nove djece, kao i dobra informiranost o specifičnostima djeteta, olakšava prepoznavanje i osigurava odgojiteljevo adekvatno reagiranje na djetetove signale koje ono šalje verbalnim i neverbalnim putem.

Tijekom rujna djeca su upoznavala nove osobe u svojoj neposrednoj blizini, prostor, istraživala svrhu i namjenu igračaka i didaktičkih sredstava u sobi te usvajala pravila o čuvanju i brizi oko istih.

U skupini Bubamare, postepeno gradeći odnos pun povjerenja između odgojitelja i svakog djeteta, stvara se atmosfera pogodna za istraživanje i učenje novih vještina, te cjelokupni razvoj svakog pojedinog djeteta.

Jako se volimo igrati u svim kutićima sobe dnevnog boravka, crtati, listati slikovnice, sve jesti i zato ćemo brzo narasti….