Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 112-07/19-01/01 UR.BROJ: 2213-23-01-19-4 U Malom Lošinju, 8 svibnja 2019. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, …

ODLUKA O OBJAVI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA

ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelj/izvršiteljica
ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 3 izvršitelja/izvršiteljica

Natječaj za radna mjesta kolovoz 2018.

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljica, ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 2 izvršitelja/izvršiteljice, ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE, ZA REDOVITI PROGRAM NA TALIJANSKOM JEZIKU na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 2 izvršitelja/izvršiteljice, POMOĆNIK/ POMOĆNICA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – RADNI TERAPEUT/TERAPEUTKINJA na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/izvršiteljice

Natječaj za radna mjesta travanj 2018.

Odgojitelj predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, Odgojitelj predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj,
Odgojitelj predškolske djece, za redoviti program na talijanskom jeziku na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj, Spremačica – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena.

NATJEČAJ za radna mjesta siječanj 2018.

Odgojitelj predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, zamjena 1 izvršitelj, Odgojitelj predškolske djece, za program na talijanskom jeziku na određeno puno radno vrijeme, zamjena 1 izvršitelj, Pomoćna kuharica na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj, Spremačica Na određeno nepuno radno vrijeme 4 sata do 31.8.2018. 1 izvršitelj