Cvrčak u Rijeci psihologije

Rijeka psihologije provodi se u okviru Tjedna psihologije koji se obilježava na državnoj razini s ciljem prikaza širokih i različitih mogućnosti pomoću kojih psiholozi mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života pojedinca i zajednice. Cilj projekta je popularizacija psihologije i promicanje njenog položaja u društvu kroz organizaciju popularnih predavanja, radionica, promocija, debata, tribina, izložbi i znanstvenih kafića u različitim prostorima na području Rijeke i okolice. Ove su se godine Rijeci psihologije pridružile i stručne suradnice psihologinje Tanja Perić i Patricija Kučica Vajentić. 

U utorak, 18. veljače 2020., u područnom odjeljenju Nešpula u Velom Lošinju održan je okrugli stol za roditelje odgojno-obrazovne skupine Pčelice pod nazivom Sva lica roditeljstva. Obitelj je osnovna društvena jedinica, prvi kontakt djeteta sa svijetom i prva stanica na putu njegova odrastanja. U obiteljskom okružju dijete stječe prva iskustva, uči na temelju roditeljskog ponašanja, formira mišljenje i stavove, razvija svoje osobne potencijale i socijalne odnose. Stoga su obitelj i odnos roditelja najznačajniji čimbenici razvoja pojedinca i njegove cjelokupne ličnosti. Stalna spremnost za izazove roditeljstva i otvorenost za učenje očekuju se od suvremenih kompetentnih roditelja. Zadaće koje se stavljaju pred roditelja uistinu su zahtjevne i složene, a roditeljska uloga mnogim majkama i očevima jedan je od najvećih životnih izazova.

U četvrtak, 20. veljače 2020., u centralnom je objektu za odgojno-obrazovne djelatnike Vrtića održano predavanje Socijalna uključenost djece. Predavanje se usmjerilo na socijalno isključivanje djece rane i predškolske dobi. Definirali su se rizični čimbenici, posljedice socijalne isključenosti te alati koje možemo koristiti u radu s djecom koja su izložena socijalnoj isključenosti.