Dječja prava

U okviru Programa Odgoj za humanost od malih nogu i uoči obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava, u odgojno-obrazovnim skupinama Zvončići i Lavandice, održana je radionica o dječjim pravima. Cilj ovakvih tematskih radionica za djecu rane i predškolske dobi jest omogućavanje stjecanja novih znanja, vještina i sposobnosti za humaniji, zdraviji i sigurniji život. Kada je riječ o učenju o ljudskim pravima i usvajanju humanih vrednota polazi se od onog što je djeci najbliže i što se izravno odnosi na njihov život, a to su upravo dječja prava. Djeca o svojim pravima najbolje uče živeći u uvjetima gdje se ta prava poštuju, ali i kritičkim promišljanjem o problemskim situacijama koje nisu iskusili na vlastitoj koži. Okruženje koje je informativno, koje potiče na razmišljanje i u kojem dijete ima priliku izraziti svoje mišljenje, okruženje je koje ga osnažuje za buduće djelovanje i aktivno sudjelovanje u zajednici.

Nakon radionice uslijedio je filmić o životu djevojčice iz Ruande koji je izrađen u okviru Programa Škole za Afriku i koji se svih jako dojmio.

Obzirom na sveobuhvatnost ove teme i iskazani interes djece, odgajateljice su odlučile nastaviti baviti se ovom tematikom, o čemu ćete imati priliku čitati neki drugi put.

Umjesto kraja zavirite nakratko u njihove svjetove… Možda jesu maleni, ali njihova srca i njihove misli to definitivno nisu!

str.sur.logopedinja, Marijana Kovačić