Dodir sunca u sklopu Programa Ruksak pun kulture

U mjesecu listopadu realizirana je likovna radionica Dodir sunca u sklopu Programa Ruksak (pun) kulture koja se prošle godine, radi epdiemije Covid-19, nije održala. Radionicu je pripremila i vodila poslijedoktorandica Nina Licu sa studenticama Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Djeca su imala priliku upoznati cijanotipiju kao staru fotografsku tehniku koja se može primjeniti i u likovnoj umjetnosti. U radionici su 19.10. sudjelovala djeca odgojno-obrazovne skupine Zvončići, a 20.10. djeca odgojno-obrazovnih skupina I Calimeri i Pčelice.