Akt o osnivanju ustanove

Odluka o podjeli predškolske ustanove na dvije ustanove

Akt o osnivanju Vrtića

Statut

Statut

Procedura

Procedura korištenja službenog vozila

Procedura izdavanja, obračunavanja i isplate naloga za službeno putovanje

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Procedura zaprimanja računa, provjere i pravovremenog plaćanja računa

Etički kodeks

Etički kodeks

Odluka o utvrđivanju cijena usluga

Zaključak o usklađenju cijena programa s valutom euro

Odluka o izmjenama i dopuni odluke o cijenama 2

Odluka o izmjenama i dopuni odluke o cijenama 1

Odluka o cijenama programa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o mjerilima upisa djece

Pravilnik o mjerilima upisa djece

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Zaštita na radu

Pravilnik o zaštiti na radu 1

Pravilnik o zaštiti od požara

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju osobe i zamjenika za prijavljivanje nepravilnosti

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja- nepravilnosti

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka

Plan klasifikacijskih brojčanih oznaka

Pravilnik o promicanju štetnosti duhanskih proizvoda