Etički kodeks

ETIČKI KODEKS

O informiranju

PRAVILNIK O INFORMIRANJU

Odluka o utvrđivanju cijena usluga

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENAMA 1

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENAMA  2

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENAMA 3

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O CIJENAMA  4

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Pravilnik o mjerilima upisa djece

PRAVILNIK O UPISU U DJEČJI VRTIĆ CVRČAK MALI LOŠINJ

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U VRTIĆ

STATUT

3. IZMJENIE I DOPUNE STATUTA

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA siječanj 2015

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zaštita na radu

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU 1

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

PROMICANJE SPOZNAJE O ŠTETNOSTI PUŠENJA