Odluka o imenovanju osobe i zamjenika za prijavljivanje nepravilnosti
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja- nepravilnosti

Procedura

Procedura izdavanja, obračunavanja i isplate naloga za službeno putovanje

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama

Procedura zaprimanja računa, provjere i pravovremenog plaćanja računa

Etički kodeks

Etički kodeks

O informiranju

Pravilnik o informiranju

Odluka o utvrđivanju cijena usluga

Odluka o izmjenama i dopuni odluke o cijenama 1

Odluka o izmjenama i dopuni odluke o cijenama 2

Odluka o izmjenama i dopuni odluke o cijenama 3

Odluka o izmjenama i dopuni odluke o cijenama 4

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o mjerilima upisa djece

Pravilnik o upisu u dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u vrtić

Statut

3. Izmjene i dopune statuta

Pročišćeni tekst statuta siječanj 2015

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Zaštita na radu

Pravilnik o zaštiti na radu 1

Pravilnik o zaštiti od požara

Promicanje spoznaje o štetnosti pušenja