Plan nabave za 2024. (jednostavna nabava)

Troškovnik za električnu energiju

Poziv za dostavu ponude- opskrba električnom energijom

Ponudbeni list za električnu energiju JDN 2-2023

Registar ugovora za 2023. (jednostavna nabava)

Plan nabave za 2023. (jednostavna nabava)

Registar ugovora za 2022. (jednostavna nabava)

Plan nabave za 2022. (postupak jednostavne nabave)

Registar ugovora za 2021. (jednostavna nabava)

Plan nabave za 2021. (postupak jednostavne nabave)

Registar ugovora za 2020. (jednostavna nabava)

Registar ugovora za 2019. godine (jednostavna nabava)

Plan nabave za 2020. (jednostavna nabava)

Plan nabave za 2019. (jednostavna nabava)

1. Izmjena fin. plana za 2018. (jednostavna nabava)

Plan javne nabave za 2018. (jednostavna nabava)

Plan javne nabave za 2017. (jednostavna nabava)

Registar ugovora za 2018

Izjava o ne postojanju sukoba interesa24