POZIV NA III. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI II. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA II. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI I. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA U MANDATU OD 21.6.2022. DO 21.6. 2026. (1)

POZIV NA I. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XLII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XLII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XLI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XLI. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XL. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XL. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXIX. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV ZA XXXIX SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXVIII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV ZA XXXVIII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXVII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXXVII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXVI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXXVI. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXV. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXXV.SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXXV. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXIV. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXXIV SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXIII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXXIII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXXII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXXI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXXI. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA (1)

ZAKLJUČCI S XXX. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV ZA XXX. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXIX. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXIX. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXVIII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV ZA XXVIII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXVII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXVII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXVI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV ZA XXVI. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXV. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXV. SJEDNIC UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXIV. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXIV. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXIII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXIII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXII. SJEDNICE UPRVNOG VIJEĆA

POZIV NA XXII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XXI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV ZA XXI. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XX. SJEDNICE UPRAVNOG VIEĆA

POZIV NA XX. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI S XIX. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XIX. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI SA XVIII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XVIII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI SA XVII. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIV NA XVII. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE UV OD 30.10.2019. GODINE

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA 12 SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK MALI LOŠINJ

ZAKLJUČCI IZ ZAPISNIKA SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 20. 2. 2019.

ZAKLJUČCI SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 22. OŽUJAK 2019.