Donacije u 2023. godini

 • Humanitarni štand (roditelji, djeca i djelatnici Vrtića): Projektor (530,89 eura)
 • Talijanska unija, Rijeka: Namještaj i didaktički materijal za PO Perla (960,16 eura)
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.: Prijevoz – izlet Vransko jezero

 

Donacije u 2022. godini

 • Jadranka d.d. (2500,00 kuna), Turistička zajednica Grada Malog Lošinja (2000,00 kuna) i Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. (700,00 kuna): Prijevoz – dvodnevni izlet Kaštel Stari
 • Jadranka turizam d.o.o.: Audio oprema, likovni materijal i dječji namještaj (20979,13 kuna)
 • Nogometni klub Lošinj: Stručna literatura i literatura za djecu, likovni i didaktički materijal (21200,00 kuna)
 • Talijanska unija, Rijeka: Namještaj i didaktički materijal za PO Perla (10565,18 kuna)
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.: Prijevoz – izlet Vransko jezero (2300,00 kuna)

 

Donacije u 2021. godini

 • Blažić Darjan (Tiskara “Sušak”, Rijeka) i Domac Branko: Grafička priprema i tiskanje slikovnice “Notice pričaju priče” (1000,00 kuna)
 • Domeni d.o.o., Matulji: Izrada pješčanika i pijesak za PO Perla (7500,00 kuna)
 • Društvo Naša djeca, Mali Lošinj: Lego kocke (5475,00 kuna)
 • Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.: Likovni materijal (1500,00 kuna)
 • Lovačko društvo Halmac, Nerezine; Šmarčan Zlatka; Krošelj Milena: Ormar za slikovnice za PO Žalići (3000,00 kuna)
 • Rotary klub Lošinj: Didaktički materijal za program “Mali istraživači” (6634,05 kuna)
 • Rotary klub Lošinj: Opremanje sobe za program “Mali istraživači” – klima uređaj Maxon, led panel i namještaj (14718,75 kuna)
 • Talijanska unija, Rijeka: Namještaj i didaktički materijal za PO Perla (10345,60 kuna)