Siječanj 2021. godine

  • Društvo Naša djeca, Mali Lošinj: Lego kocke (5475,00 kuna)
  • Lovačko društvo Halmac, Nerezine; Šmarčan Zlatka; Krošelj Milena: Ormar za slikovnice za PO Žalići (3000,00 kuna)
  • Rotary klub Lošinj: Didaktički materijal za program “Mali istraživači” (6634,05 kuna)

 

Ožujak 2021. godine

  • Domeni d.o.o., Matulji: Izrada pješčanika i pijesak za PO Perla (7500,00 kuna)
  • Darjan Blažić (Tiskara “Sušak”, Rijeka) i Branko Domac: Grafička priprema i tiskanje slikovnice “Notice pričaju priče” (1000,00 kuna)

 

Srpanj 2021. godine

  • Talijanska unija, Rijeka: Namještaj i didaktički materijal za PO Perla (10345,60 kuna)

 

Studeni 2021. godine

  • Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.: Likovni materijal (1500,00 kuna)

 

Prosinac 2021. godine

  • Rotary klub Lošinj: Opremanje sobe za program “Mali istraživači” – klima uređaj Maxon, led panel i namještaj (14718,75 kuna)