Gruba i fina motorika

Motoriku možemo definirati kao skup koordiniranih pokreta ljudskog tijela kojima upravlja mozak. Od samog dolaska na svijet dijete uči nove pokrete, usvaja ih i usavršava, svjesno ili nesvjesno. Dijete kroz vlastiti razvoj mora iskusiti kretanje tijela kroz različite radnje i aktivnosti i najprije savladati osnovne pokrete i gibanja kako bi stvorilo kvalitetnu podlogu za složenije pokrete i radnje. Sama podjela motorike, na grubu i finu, ističe različitosti unutar cjeline. 

Gruba motorika podrazumijeva veće pokrete koje dijete izvodi cijelim tijelom. U dobi od 6 do 7 godina dijete može:

 • hodati po crti stavljajući stopalo pred stopalo; 
 • povezati hodanje i trčanje, prekoračiti više prepreka;
 • skakati u vis, u dalj te sunožno;
 • bacati loptu uz koordinaciju cijelog tijela i ekstremiteta: u zrak, u zid, jednom rukom te ju uhvatiti; 
 • razlikovati napetost i opuštenost mišića, namignuti, fućkati te
 • uživati u igrama spretnosti: trčanju, skakanju, plivanju, plesu, klizanju, vožnji biciklom, igranju gumi- gumija, penjanju na drvo.

Fina motorika je skup radnji koje uključuju male skupine mišića i zahtijevaju dobru koordiniranost djelovanja pojedinih skupina moždanih stanica. Kako bi dijete razvilo i usvojilo finu motoriku, važno je najprije razviti grubu motoriku. Kompletan razvoj fine motorike kod djeteta od velikog je značaja u svladavanju vještine pisanja i pravilnog hvata olovke te preduvjet za razvoj ostalih vještina kod djece. Finu motoriku potrebno je razvijati od najranije dobi, a dijete u dobi od 6 do 7 godina može: 

 • presavijati papir po modelu; 
 • točnije izrezati različite oblike škarama;
 • izraditi kolaž lijepljenjem sitnih komadića;
 • modelirati složenije oblike od gline i 
 • prišiti gumb.

Dijete u predškolskoj dobi je samostalno pri jelu (koristi pribor za jelo), samostalno se oblači i svlači te veže vezice.

 

RAZVOJ HVATOVA OLOVKE: Djeca obično počinju držati olovku cijelom šakom s podlakticom u pronaciji, koristeći rame kako bi micali olovku. Kasnije koriste zreliji hvat olovke, držeći olovku između distalnih članaka / falangi palca, kažiprsta i srednjeg prsta. U toj kasnijoj fazi podlaktica je u supinaciji i intrinzični mišići šake pokreću olovku. Bitno je naglasiti da bi dijete trebalo proći sve razvojne faze.

Predškolsko dijete trebalo bi koristiti zreli troprsti dinamički hvat (olovka se drži vrhovima palca, kažiprsta i srednjaka, luk između palca i kažiprsta je otvoren, prstenjak i mali prst su flektirani). Taj hvat omogućava maksimalnu fleksibilnost i kontrolu pri pisanju.

 

Grafomotorika je sposobnost držanja olovke i pisanja, odnosno aktivnost koju radimo usmjeravanjem pažnje i pogleda na pokrete šake i prstiju, kako bismo se pismeno izrazili. Dijete u dobi od 6 do 7 godina:

 • povlači jasne linije adekvatnog pritiska;
 • po uzorku zna povlačiti linije (ravne, kružne i valovite) od crte do crte i od točke do točke;
 • zna precrtati geometrijske likove – krug, kvadrat, trokut i romb;
 • precrtava zadani model u mrežu točaka;             
 • u crtež unosi više detalja i boja (crtanje niza poredanih pokreta, situacija…) i
 • velikim tiskanim slovima piše svoje ime.

 

                                                                                         Nikolina Janeković i Petra Domac, bacc.therap.occup.