ZAHTJEV ZA ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA I RASKID UGOVORA

Molim ovlaštene osobe iz Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, da na temelju ovog zahtjeva izvrše ispis moga djeteta


    Podaci o roditelju / skrbniku    DaNe

    Sva potraživanja do konačnog obračuna dužan / dužna sam uplatiti u roku od 30 dana, od dana ispisa djeteta iz Vrtića.