DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju kao pravna osoba s javnim ovlastima (u daljem tekstu: Dječji vrtić) obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19).

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službenu mrežnu stranicu na adresi www.dvc-mali-losinj.h

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.dvc-mali-losinj.hr  djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) uz iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti su:  mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost, a očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Operabilnost

 

Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona.

Ne postoji opcija čitanja sadržaja mrežne stranice „na glas“.

 

  • Razumljivost i stabilnost

U pojedinim Internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli i dr.), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Podizanje razine pristupačnosti

Dječji vrtić će nakon početne procjene razine usklađenosti zahtjeva pristupačnosti  provoditi korektivne mjere za rješavanje nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri u svrhu postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora u suradnji s trećom stranom.

Priprema ove izjave pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 20. svibnja 2021.. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korišteni su rezultati početne procjene i testiranja koje je izvršila treća strana.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi pristupačnosti mrežne stranice Dječjeg vrtića korisnici mogu uputiti:
• e-poštom: cvrcaklosinj@gmail.com,
• telefonom: 051 232 031

  • poštom: Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj

    Dječji vrtić dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:
putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr