Javni poziv za upis u Program predškole u pedagoškoj godini 2023/2024.

Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju objavljuje upis u Program predškole za djecu koja su rođena u razdoblju od 1. 4. 2017. do 31. 3. 2018. godine, a nisu upisana u redoviti program Vrtića. Provedba programa trajat će od 9. 10. 2023. godine do 29. 2. 2024. godine u trajanju od 250 sati.

Zahtjev za upis u Program predškole s potrebnom dokumentacijom zaprima se od 20. rujna 2023. do 3. listopada 2023. putem elektroničke pošte na e-mail adresu upisicvrcak@gmail.com ili poštom na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj, Omladinska 14.

Rezultati upisa u Program predškole bit će objavljeni na oglasnim pločama Vrtića dana 6. listopada 2023.

 

Javni poziv za upis u Program predškole