Jezično-govorni razvoj

Jezični razvoj smatra se jednom od najznačajnijih varijabli u procjeni djetetove spremnosti za školu, a tome u prilog idu i brojna istraživanja koja potvrđuju da stupanj jezičnoga razvoja dobro predviđa djetetove socijalne vještine, ali i školski uspjeh. Važno je znati da djeca ovladaju jezično-govornim sustavom prije negoli usvajaju čitanje, svoje znanje o ovom sustavu koriste kada uče čitati i pisati te se u znatnoj mjeri oslanjaju na njega. Sukladno tome, danas se velika pozornost pridaje educiranju javnosti o važnosti pravovremenog poticanja jezično-govornog razvoja, kako u obiteljskoj sredini tako i u predškolskim programima rada.

Jezično-govorni razvoj djeteta kronološke dobi 6-7 godina karakterizira sljedeće:

  • pravilno izgovara sve glasove hrvatskog jezika,
  • svoj govor u potpunosti prilagođava socijalnim situacijama,
  • koristi složene rečenične strukture te su one gramatički pravilne,
  • rječnik je bogat te počinje usvajati i apstraktne pojmove,
  • priča ima sve elemente klasične priče (temu i likove te uvod, zaplet i rasplet),
  • ovladava predvještinama čitanja i pisanja te je prisutan pojačani interes za slova odnosno za čitanje i pisanje.

Promatrajući jezični razvoj djeteta uvijek je važno sagledati i ono što dijete razumije i ono što dijete samostalno producira te različitim aktivnostima poticati i jedan i drugi aspekt. Odrasle osobe koje su uključene u odgoj i obrazovanje djeteta trebaju biti ispravni govorni modeli te u ovom užurbanom načinu života pronaći vremena za kvalitetnu komunikaciju s djetetom jer je upravo ona prostor u kojem se jezik uči, a govor koristi.

                                                                                   

                                                                                                               Marijana Kovačić, mag.logoped.