DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, MALI LOŠINJ

OMLADINSKA 14

51550 MALI LOŠINJ

Tel: 051 232 031

e-mail: cvrcaklosinj@gmail.com


RAVNATELJICA

Tel: 051 231 587

Mobitel: 098 731 584

e-mail: ravnateljica.cvrcak@gmail.com

 

TAJNIŠTVO

Tel: 051 232 031

Mobitel: 091 210 4620

e-mail: cvrcaklosinj@gmail.com

 

RAČUNOVODSTVO

Tel: 051 231 564

e-mail:

     voditelj.racunovodstva.cvrcak@gmail.com

     blagajnik.cvrcak@gmail.com

 

STRUČNE SURADNICE

Pedagoginja

     e-mail: pedagog.cvrcakml@gmail.com

Psihologinja

     e-mail: psiholog.cvrcak@gmail.com

Logopedinja

     Mobitel: 091 210 4628