Likovne aktivnosti u Bubamarama

Likovne aktivnosti od rane dobi omogućuju ostvarivanje dječjeg kreativnog potencijala vidljivog kroz istraživačke aktivnosti i igre s upotrebom različitih materijala i tehnika. One razvijaju dječju vizualno-prostornu inteligenciju, maštu, estetsko percipiranje i specifične likovno-izražajne sposobnosti.

Likovnost se kod djeteta počinje razvijati od trenutka kada ono krene istraživati svijet oko sebe. Skloni smo verbalnom izražavanju davati najveći značaj, no treba uvijek imati na umu da dijete i neverbalno komunicira sa svojom okolinom. Jedan od primjera upravo je likovni izričaj. Djetetovu likovnost i kreativnost potičemo tako da mu nudimo različite poticaje, materijale i sredstva te omogućimo slobodu istraživanja. Time mu šaljemo poruku da nije bitan konačan rezultat, već sam proces  istraživanja, izražavanja i stvaranja. Stalnim radom treba početi od rane dobi, kako bi se djeca usvojenim navikama i radom s raznim sredstvima mogla koristiti u starijoj dobi samostalno i sa svrhom. 

U našoj skupini djeca su već upoznala razne materijale primjerene njihovoj dobi. Istraživali su slanim tijestom, pastelama, drvenim bojama, olovkama, a ponajviše vole istraživati temperu.

Slikanje temperama posebno ih veseli, stavljanje kista u boju te slikanje po papiru ili oslikavanje nekog predmeta, promatranje kako se kist kreće i ostavlja svoj trag. Isto tako tapkali su i spužvicama i radili razne otiske po papiru.

Bubamarama je likovni materijal veliki poticaj, uvijek se rado uključuju u aktivnost, sami odlučuju koliko će se u njoj zadržati, a od svojih odgojitelja uvijek dobiju podršku i poticanje na rad i ustrajnost.