“Mala” matematika

Tijekom siječnja u našoj smo sobi dnevnog boravka oformile novi kutić, onaj predvještina čitanja i pisanja te predmatematičkih vještina. U svakodnevnim aktivnostima primjetile smo interes neke djece za matematiku pa smo odlučile ponuditi im različite aktivnosti kako bismo zadovoljile njihovu potrebu za učenjem, produbile interes, ali i pružile im mogućnost da svojim prijateljima otkriju svijet brojeva i drugih predmatematičkih vještina.

Djeca najbolje uče matematiku kada se igraju stvarnim predmetima i proučavaju stvarne probleme, a stječući predmatematičke vještine usvajaju misaone vještine koje su preduvjet za razumijevanje matematike, one školske, “prave“, kako ju većina odraslih doživljava. Stav prema matematici, koji dijete stekne prilikom prvih dodira s matematikom, ima veliku važnost u daljnjem dječjem odnosu prema matematici.

A ovako su se Gumbići poigrali u području “male“ matematike ?

  1. ODNOSI U PROSTORU

Dijete uočava da između predmeta, a kasnije brojeva i količina, postoje odnosi. Svakodnevnim razgovorima tijekom kojih koristimo riječi kao što su unutra, ispod, pokraj… potičemo razumijevanje odnosa u prostoru („Molim te, dodaj mi kockicu koja je pokraj autića!“, „Možeš to baciti u kantu.“, „Puzzle su na stolu.“), a vježbicom sa šalicama i kuglicom provjerile smo razumiju li djeca pravo značenje riječi i mogu li postavljati predmete u imenovane odnose.

  1. USPOREĐIVANJE

Uspoređivanjem, dijete postupno uočava da su predmeti u nekom međusobnom odnosu. Neki su predmeti veći, neki manji, deblji, tanji… u odnosu prema drugim predmetima. Kao vježbicu uspoređivanja djeci smo ponudile vagu, utege i različite materijale za vaganje (teže – lakše, više – manje), radne listiće (brže, duže, veće) te gumbiće i tanjurić s oznakama (razvrstavanje po veličini).

  1. BROJENJE PRIDRUŽIVANJEM

Brojenje pridruživanjem pravo je brojenje, pri kojem dijete razumije smisao brojenja. Dijete shvaća da se brojevna riječ odnosi na količinu, odnosno, da riječ tri označava skup od 3 bombona, a ne od 2 ili 4. Uz ovu vještinu, tijekom različitih aktivnosti vježbali smo i prepoznavanje brojaka i pridruživanje brojaka količini. U našoj skupini nekoliko je djece koja prepoznaju brojke, neki poneke, a neki sve brojke do 10. U aktivnostima koje vidite na sljedećim fotografijama tome smo se prilagodile te svakom djetetu pristupale na način koji mu odgovara.

Osim ponuđenih aktivnosti, brojenje pridruživanjem koristimo svakodnevno u radu s djecom – svako dijete (uz našu pomoć) izgovara “svoj“ broj pri stajanju u “vlakiću“, čitamo slikovnice brojeći prikazane predmete ili bića, brojimo tetine prste pri izlasku na dvorište, brojimo složene lego kocke…

  1. NIZANJE

Jedna od definicija matematike jest da je ona znanost koja proučava uzorke (ili nizove). Ponavljanje po određenom obrascu na temelju opažanja omogućuje djeci da razvijaju svoju vizualnu percepciju, okulomotornu koordinaciju i logičko zaključivanje. Za početak, koristile smo izmjenu na temelju boje, sličice i konkretnih materijala.

  1. GEOMETRIJSKI LIKOVI

S geometrijskim likovima djeca se susreću svakodnevno te postoji mnogo načina na koje se djeci može približiti geometrija. Na fotografijama možete vidjeti  aktivnosti tijekom kojih djeca, osim što razgovaraju o geometrijskim likovima, imenuju ih i traže razlike među njima, razvrstavaju prema zadanom svojstvu te vježbaju koordinaciju oko – ruka.

 Naš cilj  nije bio naučiti brojeve, već popratiti interes pojedine djece u grupi i potaknuti druge da urone u svijet “male“ matematike, koja će im trebati, kako u školi, tako i kroz cijeli život. Našim aktivnostima iz područja matematike ovdje nije kraj, nastavit ćemo učiti, mijenjati, nadodavati, otežavati aktivnosti sve do predškole, postupno vodeći djecu do lakšeg ovladavanja matematičkim sadržajima u školi.

                                                                      Do idućeg web susreta,

                                                                                1,2,3,4,…

                                                                                          vaše D&T