Mali istraživači

22. travnja Krijesnice su obilježile Dan planete Zemlje likovnom aktivnošću i s puno razgovora o tome kako čuvamo okoliš (na razini da dvogodišnjaci shvate). Nastavno s tim danom, odlučili smo kako bismo mogli sljedeće razdoblje bar na dva tjedna ili koliko interes bude bio prisutan postati istraživači.

Dječja prirodna znatiželja snažan je motivator njihovih aktivnosti. Od najranije dobi prisutan je istraživački duh. Pažljivim promatranjem vrlo male djece možemo vidjeti da su u neprestanom istraživačkom pohodu. Istražujući djeca razvijaju maštu, kreativnost, kompetentnost i kritičko mišljenje. Uloga odgojitelja je osigurati uvjete za nesmetano istraživanje djeteta i podršku u vidu postavljanja poticajnih pitanja.

Istraživačko – spoznajne aktivnosti odnose se na manipuliranje predmetima, promatranje, otkrivanje, jednostavne eksperimente…. Svakog dana nudile smo nove poticaje za istraživanje, eksperimente koji su prihvatljivi za dječju dob, a isto tako kojima će dječica usvojiti nova znanja. I nakon ovog članka nastavljamo….

Ulje i voda

U našem prvom eksperimentu pokušali smo pomiješati vodu s uljem. Također, ulje smo prethodno obojali, da nam proces bude još uočljiviji i zanimljiviji. Promatrali smo proces i uočavali da se ulje s vodom ne može miješati zbog različite gustoće. Svjesne smo da djeca to nisu tako shvatila, ali sam proces miješanja je djecu jako zaokupio i zainteresirao.

Igra umjetnim snijegom

Nakon toplih dana naglo nam je zahladilo pa nas je to potaklo da napravimo umjetni snijeg od brašna. Ova igra je savršena jer se djeca dugo zaigraju i koncentracija je iznenađujuća. Dječica su gotovo sat vremena proučavala kako autići puštaju tragove, crtali prstićima i nije ih smetalo što brašna ima po svuda. 

Ova istraživačka aktivnost kod djece razvija motoriku i razvoj simboličke igre već doživljenog (vožnja u automobilu). Kroz simboličku igru dijete prerađuje svoja iskustva i stječe nova znanja. Aktivnost potiče taktilna osjetila, dijete upoznaje svojstva materijala kojim se igra te imenuje boje automobila. Razvija vokabular imenovanjem prijevoznih sredstva te oponašanjem zvukova koje je doživjelo (policijska sirena, zvuk kamiona, bagera) te time potiče i govorni razvoj.

Nakon par dana i naše životinje su završile u snijegu na dječju inicijativu.

Miješanje boja

Za ovaj smo eksperiment pripremili papirnate maramice, prehrambene boje i dvije šalice. U svakoj se šalici nalazila po jedna boja, koja se papirnatom maramicom spojila s drugom. Taj je proces djeci bio vrlo zanimljiv, a posebice kada smo imenovali boje.

Pjena i boja

Boja u igri s pjenom za brijanje – cilj je bio osjetiti boje pod rukama, promatrati miješanje boja i kako miješanjem nastaju nove boje. Djeca su imala veću površinu za istraživanje i promatranje procesa miješanja boja. Svako je dijete imalo svoj štapić kojim je miješao boje, no naravno, uskoro su štapići bili višak i boje su se miješale rukicama; pjene je bilo po kosi i po majici, ali tome i služi istraživanje. 

Čisto ili prljavo?

Prethodno eksperimentu za koji smo prikupili papar, zdjelu i sapun, razgovarali smo o higijeni ruku te kada su ruke prljave, a kada čiste. U zdjelicu smo stavili vodu i zamislili da su to naše ručice. Posuli smo papar koji je predstavljao nečistoće. Odgajateljica ih je pitala “Što nam je potrebno da ruke budu čiste?”. Nekoliko njih viknulo je: “Sapun!”. Tada smo sapun istisnuli u zdjelicu. Papar se povukao, a tu radnju predstavili smo kao način kako sapun utječe na nečistoće te da ga je zato vrlo bitno upotrebljavati tijekom pranja ruku.

Razigrane čarapice

Ubacili smo jednu životno-praktičnu aktivnost gdje su dječica prvo morala pokazati svako svoje čarapice i dobro ih zapamtiti. Sami su skinuli čarapice, a odgajateljica ih je dobro pomiješala. Zadatak je bio pronaći svoj par i obući ga. Kroz ovu aktivnosti poticali smo pažnju i koncentraciju, uočavali broj, imenovali boje, uočavali različite teksture, veličine i uzorke. Te naravno poticali samostalnost u oblačenju.

Putovanje loptice

Recikliranjem tuljaka napravili smo novu igru. Svaki tuljak obložili smo jednom bojom te su dječica trebala imenovati i prepoznati boje. Osim motorike, u ovoj igri vježbali smo strpljenje jer je trebalo čekati red za pustiti lopticu kroz tuljke. Nije bilo lako, ali smo uspjeli. Trebalo je pogoditi i točnu jačinu puštanja loptice da nam ne izleti nego točno dođe do cilja. Ovu igru djeca samostalno koriste svaki dan.  

Led

Na dvorištu smo djeci donijeli led da ga malo proučavaju. Neka dječica su bila uporna i igrala se ledom dok se skroz nije otopio. Nekima je bilo prehladno držati ga pa su brzo odustali, no mogli su osjetiti hladnoću, okusiti i loviti po stolu dok im je bježao. Također su promatrali (i kušali) kako led u čaši postaje voda.

Upari predmete sa slikama

U skupini smo pronašli devet zanimljivih manjih predmeta među igračkama i precrtali njihov oblik na papir. Zadatak našim mališanima je bio da upare kartice s predmetima. Ova istraživačko-spoznajna aktivnost kod djeteta razvija sposobnost samostalnog zaključivanja, imenovanje ponuđenih oblika stvari i boja. Najljepše u ovoj aktivnosti bilo je gledati kako dječica kojima je ovaj zadatak bio jednostavniji pomažu djeci koja su teže pronalazila oblik. Ta suradnja je bila iznenađujuća za tu dob.

Sve ove aktivnosti možete pokušati i kod kuće jer smo se vodile jednostavnim, svakodnevnim materijalima. Mnoštvo materijala djetetu pruža mogućnosti istraživanja. Pripremajući se za ove istraživačko-spoznajne aktivnosti zazvučale su mi riječi A. Einsteina “mašta je važnija od znanja”, kao i da se treba voditi drevnom mudrosti da je važnije znati  kakodoći do znanja, nego ga gomilati i s vremenom zaboraviti.