Naknadni postupak upisa u Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju

Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju objavljuje naknadne upise djece rane i predškolske dobi u redovite programe u naknadnom upisnom roku od 1. veljače 2023. do 8. veljače 2023.

 

Naknadni upisi izvršit će se za:

a) dva mjesta u skupini 14 Cvjetići, PO Žižula (skupina djece od jedne do tri godine života) za djecu koja su rođena od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2022.

b) dva mjesta u skupini 15 Pčelice, PO Žižula (skupina djece od tri godine života do polaska u školu) za djecu koja su na dan 28. veljače 2023. starija od tri godine života.

c) deset mjesta u skupini 16 Zvjezdice, PO Žalići (skupina djece od tri godine života do polaska u školu) za djecu koja su na dan 28. veljače 2023. starija od tri godine života.

 

Zahtjev za upis podnosi se putem elektronske pošte na e-mail adresu upisicvrcak@gmail.com ili putem poštanskog ureda na adresu Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

 

Odluka o provedbi naknadnog postupka upisa u Dječji vrtić Cvrčak

Pravilnik o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi