RAVNATELJICA:

Melita Muškardin, mag.praesc.educ.

Službeni telefon: 051/231-587

ravnateljica.cvrcak@gmail.com


ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI DJELATNICI

Alma Šeperović, dipl. iur. – tajnica

Marica Čeliković – administrativna djelatnica

Ponedjeljak – petak: 7:00 – 15:00

Telefon: 051/232 – 031

cvrcaklosinj@gmail.com


Jasmin Licitar, mag.oec. – voditelj računovodstva

Iva Kuntić, SSS – administrativno-računovodstvena djelatnica

Ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00

Telefon: 051/231-564


STRUČNI SURADNICI:

PSIHOLOGINJE: 

mr.sc. Tanja Perić, prof.psih.

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 15:00

 

Patricija Kučica Vajentić, mag psiholog.

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 15:00

Službeni mobitel: 0912104622

psiholog.cvrcak@gmail.com

 

LOGOPEDINJA: Marijana Kovačić, mag.logoped.

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 15:00

Službeni mobitel: 091/2104628

logoped.cvrcakml@gmail.com

 

PEDAGOGINJA: Doris Vešković Muškardin, mag. pedagog.

Ponedjeljak – petak: 7:00/8:00 – 14:00/15:00

pedagog.cvrcakml@gmail.com

 

RADNE TERAPEUTKINJE:

Nikolina Janeković, bacc.therap.occup.

Petra Domac, bacc.therap.occup.

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 15:00

 

ODGOJITELJI (PED.GOD. 2020/2021.)

 

CENTRALNI OBJEKT, MALI LOŠINJ

Odgojno-obrazovna skupina Balončići

Monika Miočić, bacc. praesc. educ.

Nikola Grgić, bacc. praesc. educ.

 

Odgojno-obrazovna skupina Loptice

Ana Begić, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Andrea Krasnić, bacc. praesc. educ.

 

Odgojno-obrazovna skupina Gumbići

Tonka Kunda, bacc. praesc. educ.

Doris Mustać, bacc. praesc. educ.

 

Odgojno-obrazovna skupina Otočići

Ines Mlikota, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Martina Blajić, VŠS, odgojitelj predškolske djece

 

Odgojno-obrazovna skupina Leptirići

Jelka Birinji, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Jadranka Macola, VŠS, odgojitelj predškolske djece

 

Odgojno-obrazovna skupina Notice

Danica Sendo, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Mirjam Pahljina Hernandez, VŠS, odgojitelj predškolske djece

 

Odgojno-obrazovna skupina Zvončići

Tajana Jugo, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Ivana Vogrinc, VŠS, odgojitelj predškolske djece

 

Odgojno-obrazovna skupina Školjkice

Marina Kajkara, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Nikolina Maričić, bacc. praesc. educ.

 

Odgojno-obrazovna skupina Lavandice

Yvonne Vidulić VŠS, odgojitelj predškolske djece

Mirjana Brezac, VŠS, odgojitelj predškolske djece

 

Odgojno-obrazovna skupina Pahuljice

Borka Karčić, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Natalia Antunović, bacc. praesc. educ.

 

Odgojno-obrazovna skupina Tigrići

Irina Jambrošić, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Amelija Cvitkušić, VŠS, odgojitelj predškolske djece

 

PODRUČNO ODJELJENJE PERLA, MALI LOŠINJ

Odgojno-obrazovna skupina I Calimeri

Barbara Letić Mujačić, mag.praesc.educ.

Adriana Kučić Brusić, mag.praesc.educ.

 

PODRUČNO ODJELJENJE NEŠPULA, VELI LOŠINJ

Odgojno-obrazovna skupina Smokvice

Ljiljana Urem, SSS

Ozana Pavlović, bacc. praesc. educ.

 

PODRUČNO ODJELJENJE ŽIŽULA, VELI LOŠINJ

Odgojno-obrazovna skupina Cvjetići

Tatjana Hudec, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Sandra Uravić Nardi, VŠS, odgojitelj predškolske djece

 

Odgojno-obrazovna skupina Pčelice

Kristina Badurina, mag.praesc.educ.

Sara Cvitković, bacc. praesc. educ.

 

PODRUČNO ODJELJENJE ŽALIĆI, NEREZINE

Odgojno – obrazovna skupina Zvjezdice

Đurđica Crneković, VŠS, odgojitelj predškolske djece

Ratko Vogrinc, bacc. praesc. educ.

 

POMOĆNO-TEHNIČKI DJELATNICI

Kata Divić, SSS – glavna kuharica

Tanja Starčević, SSS – kuharica u PO Žižula

Nevenka Knežević, SSS – kuharica

Slavica Šutić, SSS – pomoćna kuharica

Ivana Tuček, NSS – pomoćna kuharica

Rozmari Antoninić, SSS – pomoćna kuharica

Šemsa Mujačić, SSS – pomoćna kuharica/spremačica u PO Perla

Lidija Dumenčić, SSS – pomoćna kuharica/spremačica u PO Nešpula

Stefan Blazinić, SSS – pomoćni radnik u kuhinji u PO Žižula

Srđan Ivanišević, SSS – radnik na održavanju

Fjodor Stopar, SSS – radnik na održavanju

Tomislav Štajduhar, SSS – pomoćni radnik na održavanju

Merima Mujić, SSS – pralja/švelja

Razija Svilar, NKV – spremačica

Štefica Štrbac, SSS – spremačica

Besire Gaši, NSS – spremačica

Natali Alavanja, SSS – spremačica

Branka Strika/Sofije Gashi, SSS – spremačica

Gabrijela Mužić, SSS – spremačica

Melita Bogdanović, SSS – spremačica u PO Žižula

Ljiljana Erlić, SSS – spremačica u PO Žižula