Prehrana se u Vrtiću provodi sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 121/07). Primjenjuju se jesensko-zimski te proljetno-ljetni jelovnici kreirani od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Priprema ručka vrši se u kuhinji centralnog objekta u Malom Lošinju za djecu centralnog objekta, područnog odjela Perla u Malom Lošinju i područnog odjela Žalići u Nerezinama. Za područne odjele Žižula i Nešpula u Velom Lošinju priprema ručka vrši se u kuhinji područnog odjela Žižula.

 

Jelovnik proljeće – ljeto 2024.