Misija vrtića

Naša misija je njega, odgoj, naobrazba, zaštita psihičkog, fizičkog i duhovnog zdravlja te briga za djecu rane i predškolske dobi, u skladu s humanističko razvojnom koncepcijom i drugim dokumentima koji štite djecu i promiču dječja prava.

 

Vizija vrtića

Želimo biti prepoznatljiv otočni Vrtić kroz:

  • praćenje suvremenih metoda odgoja i obrazovanja djece te njihovu implementaciju u praksi;
  • provođenje programa odgoja za okoliš i održivi razvoj (zaštita okoliša, zdravo življenje, poštivanje temeljnih ljudskih prava, nenasilno rješavanje sukoba, tolerancija i moralan odnos prema različitosti, briga o kulturnoj baštini i drugo);
  • jačanje partnerskih odnosa s roditeljima;
  • poboljšanje uvjeta življenja svih sudionika (djelatnici Vrtića, djeca i roditelji) i
  • intenzivnije uključivanje Vrtića u život lokalne zajednice.