Dječji vrtić Cvrčak čiji je osnivač Grad Mali Lošinj je javna ustanova u kojoj se temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u školu. Dječji se vrtić u Malom Lošinju bavi organiziranim predškolskim odgojem od 1962. godine, a pod imenom Cvrčak, ustanova je osnovana i registrirana 1. rujna 1996. godine.

 

Himna Vrtića

 

Centralni objekt Vrtića u Malom Lošinju svečano je otvoren 1983. godine, a danas obuhvaća 11 odgojno-obrazovnih skupina.

 

Područni objekt Perla u zgradi Villa Perla Zajednice Talijana Mali Lošinj započeo je s radom 2011. godine, a obuhvaća dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine, jasličku i vrtićku. U skupini djece od 3 godine do polaska u školu provodi se program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine.

 

U gradu Velom Lošinju djeluju dva područna objekta Vrtića.

Područni objekt Žižula otvoren je 1997. godine i obuhvaća dvije odgojno-obrazovne skupine (mješovitu jasličku i mješovitu vrtićku odgojno-obrazovnu skupinu).

 

Područni objekt Nešpula ponovno je započeo s radom 2013. godine i u njemu su smještene dvije jasličke odgojno-obrazovne skupine.

 

U naselju Nerezine djeluje područni objekt Žalići koji je započeo s radom daleke 1978. godine u zgradi osnovne škole, a obuhvaća jednu mješovitu vrtićku odgojno-obrazovnu skupinu djece od 3 godine do polaska u školu.