Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/22-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-22-3

U Malom Lošinju, 26. kolovoza 2022.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01, URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i  članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana od 9. kolovoza 2022. do 17. kolovoza 2022., za radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

  • na neodređeno puno radno vrijeme – 3 izvršitelja /izvršiteljice
  • na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2023. – 2  izvršitelja /izvršiteljice
  • na određeno puno radno vrijeme, zamjene – 3  izvršitelja/izvršiteljice

Na neodređeno puno radno vrijeme primljene su kandidatkinje:

Ana Bodiš, stručna prvostupnica predškolskog odgoja i Tjaša Andrenšek, stručna prvostupnica predškolskog odgoja.

Za trećeg odgojitelja predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme nije bilo prijedloga ravnateljice te stoga nije niti donesena odluka o izboru kandidata.

Na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2023.primljene su sljedeće kandidatkinje :

Kristina Košuta, odgojiteljica predškolske djece VŠS i Eleonore Fuzul, stručna prvostupnica predškolskog odgoja.

Na određeno puno radno vrijeme, zamjene

za odsutne djelatnice izbor nije izvršen jer nije bilo kandidatkinja koje ispunjavaju zakonom predviđene uvjete te će do objave novog natječaja, a najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) biti sklopljen ugovor o radu sa studenticama preddiplomskog stručnog studija za predškolski odgoj Sarom Blagojević, Andreom Mužić i Laurom Raić.

RAVNATELJICA

Melita Muškardin, mag. praesc.educ.