Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/22-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-22-4

U Malom Lošinju, 27. listopada 2022.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1,
URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.), Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od
26. svibnja 2017., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu. KLASA: 601-02/21-03/01,
URBROJ: 2213-23-06-21-11 od 10. lipnja 2021. i članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na
pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13., 85/15 i 69/22 ) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 29. rujna 2022. do 7. listopada 2022., za radna mjesta:

 • odgojitelj/odgojiteljica
  – na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj /izvršiteljica
  – na određeno puno radno vrijeme, zamjene 3 izvršitelja/izvršiteljice
 • spremač/ spremačica
  – na određeno puno radno vrijeme, zamjena 1 izvršitelj/izvršiteljica
 • pomoćni kuhar/pomoćna kuharica
  – na određeno puno radno vrijeme, zamjena 1 izvršitelj/izvršiteljica
 • spremač- pomoćni radnik /spremačica-pomoćna radnica
  – na određeno nepuno radno vrijeme od 4,5 sata 1 izvršitelj/izvršiteljica

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 24. listopada 2022. donesene su odluke o izboru kanditata.

Na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica primljena je kandidatkinja Eleonore Fuzul, stručna prvostupnica predškolskog odgoja.

Zamjene na radnim mjestima za odgojitelj/odgojiteljica su Ema Batistić i Daria Brozić, najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

Za treću zamjenu je prestala potreba povratkom radnice na rad. Sofije Gashi je zamjena na radnom mjestu spremač/spremačica, Stoja Miiočić zamjena za spremač-pomoćni radnik/spremačica-pomoćna radnica.

Za zamjenu na radnom mjestu pomoćni kuhar/pomoćna kuharica prestala je potreba povratkom radnice na rad.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.