Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 112-09/23-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-23-7
U Malom Lošinju, 6. rujna 2023.
Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13.
i 85/15, 69/22 ) dostavlja se

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. kolovoza 2023. do 24. kolovoza 2023., za sljedeća radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
– na neodređeno puno radno vrijeme 3 izvršitelja/izvršiteljice
-na određeno puno radno vrijeme, zamjena 2 izvršitelja/izvršiteljice

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 31. kolovoza 2023. donesena je sljedeća odluka:

– za odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ izvršiteljice izabrane su: Karla Jovanov sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Monica Jukić sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Marija Eliza Sereki, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
– za odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjene, 2 izvršitelja/izvršiteljice izabrane su:

Magdalena Boček, magistra primarnog obrazovanja, zamjena za odsutnu odgojiteljicu, najdulje do dvije godine sukladno članku 24. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Andrea Mužić, studentica predškolskog odgoja i obrazovanja, zamjena za odsutnu odgojiteljicu, a najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5 i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.