Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 112-09/23-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-23-8
U Malom Lošinju, 27. rujna 2023.
Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (‘Narodne novine’, br. 25/13. i 85/15, 69/22) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. rujna 2023. do 19. rujna 2023., za sljedeća radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
-na određeno puno radno vrijeme, zamjena 2 izvršitelja/izvršiteljice

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 25. rujna 2023. donesena je sljedeća odluka:

za odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjene, 2 izvršitelja/izvršiteljice izabrane su:

  1. Sandra Jureković, magistra pedagogije, zamjena za odgojiteljicu najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5 i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23). i
  2. Ema Batistić, srednja stručna sprema, studentica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, zamjena za odgojiteljicu najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5 i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.