OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/23-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-23-21
U Malom Lošinju, 27. studenoga 2023.

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13. i 85/15, 69/22 ) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 7. studenoga 2023. do 17. studenoga 2023., za sljedeća radna mjesta:

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
– na neodređeno puno radno vrijeme 2 izvršitelja/izvršiteljice
-na određeno puno radno vrijeme, zamjena 1 izvršitelj/izvršiteljica

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, održanoj dana 23. studenoga 2023. donesena je sljedeća odluka:

– za odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme 2 izvršitelja/izvršiteljice izbor je: Andrea Mužić, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Za drugo radno mjesto odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme nije bilo kandidata koji ispunjavaju uvjete i nije izvršen izbor.

– za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, zamjena 1 izvršitelj/ izvršiteljica nije bilo kandidata koji ispunjavaju uvjete te je kandidatkinja Antoneta Glaurdić, SS – gimnazija, primljena na određeno puno radno vrijeme najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

2. ZDRAVSTVENI VODITELJ/ ZDRAVSTVENA VODITELJICA
– na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica Za navedeno radno mjesto nije bilo kandidata koji ispunjavaju uvjete i izbor nije izvršen.

3. POMOĆNI KUHAR/ SPREMAČICA
– na neodređeno puno radno vrijeme 2 izvršitelja/izvršiteljice
Izbor kandidata izvršen u osobama Barbara Kučić Drenovski, srednja stručna sprema i Stoja Miočić, srednja stručna sprema.

 

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.