Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 112-09/24-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-24-1

U Malom Lošinju, 1. veljače 2023.
Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13.
i 85/15, 69/22 ) dostavlja se

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17. siječnja 2024. do 25. siječnja 2024. Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 30. siječnja 2024. odlučeno je:

1. STRUČNI SURADNIK-PSIHOLOG/STRUČNA SURADNICA-PSIHOLOGINJA
– na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj /izvršiteljica
Za navedeno radno mjesto izabrana je Patricija Kuljanić, magistra psihologije.

2. ZDRAVSTVENI VODITELJ/ ZDRAVSTVENA VODITELJICA
– na neodređeno puno radno vrijeme 1 izvršitelj/izvršiteljica
Za navedeno radno mjesto nije bilo kandidata te stoga izbor nije izvršen.

3. ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA
– na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ izvršiteljica
– na određeno puno radno vrijeme, zamjena, 2 izvršitelja/izvršiteljice
Za navedena radno mjesta nije bilo kandidata koji ispunjavaju uvjete te su kandidatkinje Sandra Pastuović, magistra religiozne katehetike i pedagogije, Anja Antoninić, srednja stručna sprema i Ivana Uremović srednja stručna sprema, primljene na određeno puno radno vrijeme najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„NN“ 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

4. SPREMAČ/SPREMAČICA
– na određeno puno radno vrijeme, zamjena najdulje do 31. kolovoza 2024.,
1 izvršitelj/izvršiteljica
Za navedeno radno mjesto izabrana je Tatjana Satalić, srednja stručna sprema.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ.

Preuzmi dokument