Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/24-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-24-2
U Malom Lošinju, 28. veljače 2024.

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15, 69/22 ) ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, Melita Muškardina dana 28. veljače 2024. izdaje

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. veljače 2024. do 26. veljače 2024. Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. veljače 2024. odlučeno je za radna mjesta:

ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA
– na određeno puno radno vrijeme, zamjena, 2 izvršitelja/izvršiteljice

Za navedena radno mjesta nije bilo kandidata koji ispunjavaju uvjete te su kandidatkinje Sandra Jureković, magistra pedagogije i Ema Batistić, srednja stručna sprema primljene na određeno puno radno vrijeme najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ.