Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-09/24-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-24-3
U Malom Lošinju, 27. ožujka 2024.

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. 85/15, 69/22 ) ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, Melita Muškardina

dana 27. ožujka 2024. izdaje  

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. ožujka 2024. do 25. ožujka 2024. Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. ožujka 2024. odlučeno je za radna mjesta:

ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA

– na neodređeno puno radno vrijeme, zamjena,  1 izvršitelj/izvršiteljica

Za navedeno radno mjesto nije bilo prijava kandidata koji ispunjavaju uvjete te je Iva Šulović po zanimanju akd. slikar spec. primljena na određeno puno radno vrijeme najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ.