Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 112-09/24-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-24-4
U Malom Lošinju, 10. svibnja 2024.

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. 85/15, 69/22), ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, Melita Muškardin dana 10. svibnja 2024. izdaje

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 16. travnja 2024. do 25. travnja 2024. Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 8. svibnja 2024. odlučeno je za radna mjesta:

ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA
– na određeno puno radno vrijeme, zamjene, 2 izvršitelja/izvršiteljice

Za navedena radna mjesta odgojitelja nije bilo prijava kandidata koji ispunjavaju uvjete te je Antoneta Glaurdić SSS, gimnazija primljena na određeno puno radno vrijeme najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
Za drugo radno mjesto odgojitelja nije bilo prijava.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ.