Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj
KLASA: 112-09/24-01/01
UR.BROJ: 2170-10-2-01-24-5
U Malom Lošinju, 1. srpnja 2024.

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", br. 25/13. 85/15, 69/22 ), ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju, Melita Muškardin dana 1. srpnja 2024. izdaje

OBAVIJEST o ishodu natječajnog postupka

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak u Malom Lošinju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 3. lipnja 2024. do 11. lipnja 2024.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. lipnja 2024. odlučeno je za radna mjesta:

ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA
– na neodređeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/izvršiteljice
– na određeno puno radno vrijeme, zamjene, 2 izvršitelja/izvršiteljice

Za navedena radna mjesta odgojitelja nije bilo prijava kandidata koji ispunjavaju uvjete te su Sandra Pastuović, magistra religiozne katehetike i pedagogije i Anja Antoninić SSS, gimnazija primljene na određeno puno radno vrijeme najdulje do pet mjeseci sukladno članku 26. stavak 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

Za ostala radna mjesta odgojitelja nije bilo prijava.

RAVNATELJICA
Melita Muškardin, mag. praesc.educ. v.r.