Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 112-07/20-01/01
UR.BROJ: 2213-23-01-20-16

U Malom Lošinju, 3. rujna 2020.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3, od 13 srpnja 2015., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/16-03/01, URBROJ. 2213-23-06-16-49 od 5. prosinca 2016.),  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 601-02/17-03/02, URBROJ. 2213-23-06-17-3 od 26. Svibnja 2017, te  članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavljamo 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Na natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 17. kolovoza 2020, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 31. kolovoza 2020. donesena je odluka o izboru sljedećih kandidata po natječaju:

 1. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE (na neodređeno puno radno vrijeme) – 2 izvršitelja izvršiteljice
  • Ozana Pavlović, stručna prvostupnica predškolskog odgoja  s položenim stručnim ispitom
  • Doris Mustać, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
 2. SPREMAČ/SPREMAČICA (neodređeno puno radno vrijeme) – 1 izvršitelj / izvršiteljica
  • Rozmari Antoninić, SSS
 3. SPREMAČ/SPREMČICA     1 izvršitelj / izvršiteljica (na određeno puno radno vrijeme, zamjena)
  • Sofije Gashi, NSS

Ravnateljica

v.r.  Melita Muškardin, mag praesc.educ