Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
Omladinska 14
51550 Mali Lošinj

KLASA: 601-02/18-03/01
URBROJ: 2213-23-01-18-57
U Malom Lošinju, 22. listopada 2018.

Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, donesenog 13.7.2015. godine KLASA: 601-02/15-02/1, URBROJ: 2213-23-15-06-3 i članka 10. stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15. ) dostavljamo

OBAVIJEST

o ishodu natječajnog postupka

Na natječaj objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 1. listopada 2018. godine, za radna mjesta:

  1. RADNIK/ICA NA ODRŽAVANJU (DOMAR, VOZAČ)
    na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljica
  2. SPREMAČ/ICA
    na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 17. listopada 2018., sukladno članku 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13) , donesena je odluka o izboru kandidata za radnika na održavanju (domar, vozač), u osobi, Fjodora Stopara, SSS, a za spremačicu Branka Strika, SSS.

V.d. ravnateljice
Melita Muškardin, mag praesc.educ.