Obavijest o objavi upisa u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2020/2021.

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj objavljuje upise djece rane i predškolske dobi u redovite programe za pedagošku godinu 2020 / 2021. u upisnom roku

od 2. lipnja 2020. do 19. lipnja 2020.

Zahtjev za upis u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj treba preuzeti s mrežne stranice
www.dvc-mali-losinj.hr,

Zahtjev za upis podnosi se putem elektronske pošte na e-mail adresu: upisicvrcak@gmail.com ili putem poštanskog ureda na adresu: Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, 51550 Mali Lošinj.

Privitci koji se šalju elektronskom poštom trebaju biti potpuni i čitljivi. Potrebno ih je dostaviti u PDF formatu te koristiti opciju skeniranja i preuzimanja dokumenata iz središnjeg državnog portala e-građanin.

Odluka o upisu u Vrtić za 2020/2021.

Zahtjev za upis 2020/2021.