Obavijest o pravu na premještaj

Obavještavamo roditelje koji imaju namjeru koristiti pravo na premještaj djeteta iz jednog objekta Dječjeg vrtića u drugi u narednoj pedagoškoj godini 2024/2025. jer prilikom redovitog postupka upisa u pedagošku godinu 2023/2024. dijete nije upisano u željeni objekt, odnosno objekt mjesta prebivališta ili boravišta, da zahtjev za premještaj mogu ispuniti i dostaviti u Dječji vrtić osobno ili na e-mail upisicvrcak@gmail.com.

„Prednost za premještaj imaju djeca sukladno Bodovnoj listi donesenoj u redovitom postupku upisa.“ (članak 21. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak)

Rok za podnošenje zahtjeva je zadnji dan upisnog roka u redovitom postupku upisa u Dječji vrtić Cvrčak, odnosno 6. svibnja 2024. (članak 23. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak). Propuštanje navedenog roka znači i gubitak prava na premještaj za pedagošku godinu 2024/2025.