Obavijest o provedbi postupka javne nabave

Dječji vrtić Cvrčak u Malom Lošinju provodi postupak jednostavne nabave za nabavu opreme za opremanje kuhinje, sobe dnevnog boravka i garderobe područnog odjela Nešpula u naselju Veli Lošinj. (ID poziva 26222 i ID poziva 26223).

Pozivamo vas da ponude dostavite na način i u rokovima kako je utvrđeno dokumentacijom
koja se nalazi na ovoj poveznici (linku).

Ravnateljica
Melita Muškardin, mag.praesc.educ.