Obavijest o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj od 25. svibnja 2020.

Poštovani i dragi roditelji/skrbnici!

Na temelju Uputa HZJZ-o od 20.svibnja 2020.

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

Dječji vrtić Cvrčak nastavlja s radom u punom opsegu, na svih pet lokacija. Iako svoja vrata otvaramo za svu djecu, i dalje smo dužni pridržavati se higijensko-epidemioloških mjera koje je propisao HZJZ, a na kojima će se bazirati organizacija rada Vrtića. 

Molimo sve roditelje koji će svoju djecu dovoditi u vrtić od 25. svibnja 2020. da temeljito pročitaju sve upute i protokole jer smo ih se svi dužni pridržavati.

 

UPUTE I PROTOKOLI ZA RAD DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK, MALI LOŠINJ  OD 25.05.2020.

 

ORGANIZACIJA RADA S DJECOM

Dolazak djece moguć je najkasnije do 8,30 sati. Nakon toga vremena, nećemo biti u mogućnosti primiti dijete

 • Preporučeni broj djece u grupi je 20 (u slučaju potrebe, može biti i veći)
 • U svakoj skupini rade po 2 odgojitelja 
 • Ostali djelatnici koji su zaduženi za pomoć skupinama, kao i tehničko osoblje, ne ulaze u prostorije dok u njima borave djeca
 • Roditelj ne ulazi u prostor vrtića

 

POSTUPAK DOVOĐENJA/ODVOĐENJA DJECE U I IZ VRTIĆA

 • Prije dovođenja djeteta u vrtić, roditelj je dužan izmjeriti temperaturu djetetu 
 • U vrtić ne dolaze djeca s povišenom tjelesnom temperaturom
 • Ulazna će vrata vrtića biti zaključana
 • Djeca ulaze u vrtić jedan po jedan 
 • Po dolasku pozvoniti i pričekati dolazak službene osobe
 • Ukoliko se ispred ulaza već nalazi drugi roditelj potrebno je ostati na preporučenoj distanci od 2 metra
 • Za centralni vrtić u Malom Lošinju,  koristiti isključivo glavni ulaz
 • Ispred ulaznih vrata vrtića, u svim objektima, bit će postavljena podloga za dezinfekciju obuće na koju dijete treba stati i dezinficirati obuću
 • Odgojitelj ili neki drugi za to zaduženi djelatnik preuzima dijete i obilježeni ruksak s rezervnom odjećom i djetetovim stvarima ispred ulaza
 • Kada se dolazak djeteta ustali, čiste će se stvari donositi petkom (ruksak stoji nekorišten preko vikenda i počinje se koristiti tek nakon pauze od 48 sati)
 • Dijete se preobuva u obuću koja je samo za vrtić
 •  Nakon preobuvanja, a prije odlaska u sobu, dijete odlazi u kupaonicu (mlađu djecu odvodi osoba koja je zadužena za njih) gdje pere ruke
 • Odgojitelj ispunjava tjednu evidencijsku listu o dolasku djeteta 
 • Odgojitelj s djecom provodi najviše vremena na otvorenom, a za vrijeme obroka stavlja najmanji mogući broj djece za isti stol
 • Prilikom dolaska po dijete slijedit će se ista procedura; dijete i njegove stvari odgojitelji će predati roditelju u istom prostoru kao pri preuzimanju djeteta u vrtić

NAPOMENE:

 • Da bi mogli boraviti u ustanovi, osoblje i djeca moraju biti u potpunosti zdravi (bez simptoma povišene tjelesne temperature, kašlja, teškoća s disanjem, tjelesnih bolova, slabosti)
 • U slučaju povišene temperature dijete ne može u vrtić
 • Organizacija rada po skupinama i objektima, ovisit će o broju prijavljene djece
 • Do daljnjega, u vrtiću neće biti moguća proslava dječjeg rođendana
 • Do daljnjega, neće biti moguće donošenje igračaka od kuće
 • Do daljnjega se u vrtiću neće provoditi higijena zuba

 

PROTOKOL POSTUPANJA ZA DJELATNIKE DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK

ORGANIZACIJA RADA PREMA RADNIM MJESTIMA

 • Odgojitelji rade prema unaprijed dogovorenom rasporedu i to po dva odgojitelja u svakoj skupini. Rad je organiziran u smjenama. Odgojitelji koji nemaju prijavljene djece, raspoređeni su na poslove vezane uz primopredaju djece, mjerenje temperature djelatnicima te upisivanje vrijednosti istih u evidencijske liste
 • Stručna služba – uz poslove planirane godišnjim planom i programom rada za tekuću pedagošku godinu, dvije psihologinje i pedagoginja raspoređene su na poslove vezane uz primopredaju djece, mjerenje temperature djelatnicima te upisivanje vrijednosti istih u evidencijske liste dok logopedinja provodi logopedske vježbe i savjetovanja uz epidemiološke mjere (nošenje vizira te dezinfekcija prostora i materijala nakon svakog djeteta).
 • Pomoćnice u odgojno-obrazovnom procesu za djecu s teškoćama u razvoju (radne terapeutkinje), uz poslove planirane godišnjim planom i programom rada za tekuću pedagošku godinu, raspoređene su i na poslove vezane uz primopredaju djece, mjerenje temperature djelatnicima te upisivanje vrijednosti istih u evidencijske liste
 • Administrativno osoblje (tajnica, voditelj računovodstva, administrativna djelatnica) rade u vrtiću na svojim svakodnevnim zadacima
 • Tehničko osoblje – kuharice, spremačice i kućni majstori rade prema dogovorenom rasporedu na način da se rad nesmetano odvija,  poštujući princip što manjeg broja djelatnika na istom mjestu u isto vrijeme

 

UPUTE O DOLASKU DJELATNIKA NA POSAO

 • Prije dolaska na posao, djelatnici su dužni kući izmjeriti tjelesnu temperaturu
 • Jutarnja spremačica ili druga za to zadužena osoba prva ulazi u objekt, pola sata prije najavljenog dolaska prvog djeteta, i priprema dezbarijere (natapa spužve u otopini dezinficijensa na  bazi klora) ispred ulaznih vrata, a za centralni objekt i  ispred gospodarskog ulaza
 • Za dolazak/odlazak djece i djelatnika koristit će se isključivo glavni ulaz u vrtić
 • Na posao ne dolaze djelatnici koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili druge znakove zaraznih bolesti
 • Na postavljenim je dezbarijerama potrebno dezinficirati obuću prije ulaska u objekt
 • Po dolasku na posao, svim će djelatnicima biti izmjerena temperatura te vrijednosti upisane u evidencijske liste 
 • Po ulasku u objekt potrebno je u najbližoj garderobi oprati ruke (upute crvenog križa) i zatim obući čistu radno – zaštitnu odjeću (koja će se korisiti isključivo u vrtiću) te obuti radne papuče
 • Po dolasku na posao, obvezna je dezinfekcija mobitela
 • Nakon toga potrebno je ponovno oprati te dezinficirati ruke dostupnim dezificijensom.
 • Zaštitne se  maske i viziri koriste opcionalano i optimalno
 • Upute za pravilno korištenje maskica nalaze se na stranicama hzjz-a i who
 •  Nošenje rukavica nije preporučljivo (prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku)
 • Važno je pridržavati se socijalne distance za unutarnje prostore

 

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE MJERE DIDAKTIČKE OPREME I PROSTORA TE UPUTE ZA DISTRIBUCIJU HRANE

 • U planiranju didaktičke opreme sobe, odgojitelji trebaju dati prednost opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako dezinficiraju
 • Zabranjeno je korištenje prirodnina odnosno materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža i sl…te svih igračaka koje se ne mogu oprati deterdžentom i vodom te osušiti na zraku.
 • Dostupne igračke smanjiti na najmanju moguću mjeru
 • Ako je ikako moguće potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše na suncu
 • Prati i sušiti igračke potrebno je na kraju svakog radnog dana posebno za skupine djece koja su, sukladno razvojnoj dobi, sklona stavljati predmete u usta
 • Posteljina se mijenja i pere 1 puta tjedno
 • Krevetić svakog djeteta mora biti obilježen njegovim imenom
 • Higijena zraka unutarnjeg prostora se održava čestim provjetravanjem i/ili po mogućnosti stalnim držanjem prozora otvorenim
 • Odgojitelji i stručni suradnici iznose materijale i igračke u plastičnim košarama koje se trebaju dezinficirati ispred sobe
 • Dezinfekciju igračaka te košara vrši spremačica
 • Dužnost je kuharica dezinficirati sve artikle i ambalažu koja ulazi u dječji vrtić kroz gospodarski ulaz, a svježe voće i povrće odmah staviti na pranje u najbliži sudoper
 • Dezinfekciju prostora i opreme vrše spremačice tijekom dana prema listi za dezinfekciju.
 • Zvona i kvake na ulazima dezinficira spremačica tijekom dana, sukladno planu dezinfekcije
 • Krevete spuštaju i dižu spremačice isključivo u periodu dok djeca ne borave u sobi
 • Za distribuciju hrane, kuharica/pomoćna kuharica odlaže ručak na kolicima ispred sobe
 • Odgojitelji  preuzimaju kolica u sobi i dijele ručak koristeći zaštitnu opremu
 • Samoposluživanje djece nije dozvoljeno
 • Po završenom ručku odgojitelji kolica ostavljaju ispred sobe gdje ih preuzima spremačica ili osoblje kuhinje
 • Zadnje osobe koje izlaze iz vrtića jesu spremačice koje dezinficiraju sve korištene površine

PRANJE PAMUČNIH MASKI TE RADNE ODJEĆE

 • Upotrebljene se maske redovite odnose kući, peru na min 60 stupnjeva te glačaju
 • Kuharicama se radna odjeća svakodnevno pere u vrtiću
 • Svi ostali djelatnici svoju radnu odjeću odnose kući i peru 

 

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU SUMNJE NA COVID-19 ZA OSOBE KOJE BORAVE U VRTIĆU

Kod djece: 

 • U slučaju pojave temperature dok dijete boravi u vrtiću roditelj je obavezan odmah po pozivu odgajatelja, pedagoga ili ravnateljice vrtića doći po dijete i obratiti se doktorici pedijatrici
 • Do dolaska roditelja, dijete se izdvaja iz skupine te za njega skrbi matični odgojitelj ili za to zadužena osoba
 • Vrijednost djetetove temperature te drugi simptomi bolesti, odgojitelj upisuje u dokumentaciju skupine te evidencijsku listu djece
 • Nakon obavljenog pregleda, roditelj je dužan ravnateljici i matičnom odgojitelju  javiti  informacije o zdravstvenom stanju djeteta 
 • U slučaju bilo kakvih simptoma bolesti bez temperature (iscjedak iz nosa, kašalj, kožne promjene, proljev, povraćanje) odgajatelj će pozvati roditelja nakon konzultacije sa ravnateljicom i roditelj je obavezan doći po dijete
 • Roditelj obavezno treba javiti ravnateljici ako dođe do bilo kakvih promjena u zdravstvenom stanju djeteta te ukoliko se covid- 19 dijagnosticira nekom od ukućana ili bliskim kontaktima
 • BOLESNO DIJETE NE MOŽE DOĆI U VRTIĆ!!!

Kod djelatnika:

 • U slučaju pojave temperature ili bilo kojeg drugog simptoma bolesti kod djelatnika koji radi u vrtiću (respiratorni simptomi – kašalj, kratki dah), djelatnik će biti upućen na odlazak iz vrtića, a daljnje postupanje ide prema preporukama HZJZ
 • Djelatnik je dužan javiti se svom liječniku te povratno nazvati ravnateljicu i voditelja
 • Vrijednost temperature te pojavu drugih simptoma bolesti, za to zadužena osoba, upisuje u evidencijsku listu djelatnika

ODLUKA GRADA

Ravnateljica
v.r. Melita Muškardin, mag.praesc.educ.