Javni poziv za upis

za program predškole u pedagoškoj godini 2020/2021. za djecu koja su rođena u razdoblju od 1. 4. 2014. do 31. 3. 2015. godine.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 112-07/20-01/01 UR.BROJ: 2213-23-01-20-16 U Malom Lošinju, 3. rujna 2020. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj …

Partnerstvom do novih znanja

Početkom pedagoške godine 2019/2020.  ostvarili smo suradnju s Društvom naša djeca Sisak na projektu Interaktivna platforma i nove metode uz obučene pse za rad s vulnerabilnim skupinama korisnika. Sam je …

Projekt ‘Azija’

Od mjeseca rujna 2019. do mjeseca svibnja 2020. godine, u odgojno-obrazovnoj skupini „Legići“ proveden je projekt „Azija“. Ideja za projekt proizašla je iz uključivanja Vrtića u Unicef-ov program „Škole za …