Odluka o privremenom prestanku rada

Na temelju članka članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine …

Obavijest javnom savjetovanje s javnošću

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u razdoblju od 17. siječnja 2020. do 18. veljače 2020. provedeno javno savjetovanje s javnošću vezano uz nacrt teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. Također dostavljamo Izvješće o provedenom postupku savjetovanja s javnošću.”

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 601-02/18-03/01 URBROJ: 2213-23-01-18-57 U Malom Lošinju, 22. listopada 2018. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, …