Obavijest o ishodu natječajnog postupka

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK Omladinska 14 51550 Mali Lošinj KLASA: 601-02/18-03/01 URBROJ: 2213-23-01-18-57 U Malom Lošinju, 22. listopada 2018. Na temelju članka 16. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, …

Natječaj za radna mjesta kolovoz 2018.

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljica, ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 2 izvršitelja/izvršiteljice, ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE, ZA REDOVITI PROGRAM NA TALIJANSKOM JEZIKU na određeno puno radno vrijeme, zamjena – 2 izvršitelja/izvršiteljice, POMOĆNIK/ POMOĆNICA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – RADNI TERAPEUT/TERAPEUTKINJA na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/izvršiteljice