Odluka o nastavku rada Vrtića

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka …

Upute za dovođenje djece u vrtić

Za vrijeme trajanja epidemije COVID – 19 dječji vrtić ne provodi redoviti program te je dolazak djece moguć u iznimnim situacijama ukoliko roditelji imaju radnu obvezu, a poslodavci nisu u …

Odluka o oslobađanju obveze plaćanja usluge

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), sukladno članku 1. Odluke o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Cvrčak, …

Odluka o privremenom prestanku rada

Na temelju članka članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (narodne novine, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine …